Przejdź do menu Przejdź do treści

Polska na czele koalicji wsparcia Ukrainy

Media społecznościowe

Na temat wsparcia udzielanego Ukrainie przez Polskę i roli naszego kraju w działowniach na rzecz wzmocnienia Ukrainy pisze dr hab. Piotr Długosz, prof. UP.

Od 24.02.2022 r. trwa wojna na Ukrainie. Polska jest jednym z sąsiadów Ukrainy, który od samego początku inwazji Rosji na Ukrainę udziela wsparcia militarnego i humanitarnego. Według danych Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców od początku wybuchu konfliktu do 04.03.2023 r. granicę z Polską przekroczyło około 9 900 327 uchodźców. Szacuje się, iż z Ukrainy wyjechało 19 080 271 obywateli zagranicę. Okazuje się, iż 52% uciekających z kraju Ukraińców kierowała się na przejścia graniczne w Polsce. O skali zaangażowania się Polski w pomoc Ukraińcom świadczą też liczby przyjętych uchodźców. W Polsce według danych UNHCR jest 1 563 386 uchodźców, na Słowacji 110 444, na Węgrzech 34 248, w Rumunii 112 575, w Mołdawii 109 348 (UNHCR, 2023)[1]. Polska na tle sąsiadów oraz bogatszych państw (np. Niemcy przyjęły 1 055 323, Włochy 171 739, Hiszpania 168 654) przyjęła relatywnie najwięcej uchodźców biorąc na siebie wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem ich pobytu. Poza udzieleniem wsparcia humanitarnego polski rząd oraz prezydent od samego początku konfliktu udzielają wsparcia militarnego Ukrainie.

Według Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii (IFW) Polska znajduje się na szóstym miejscu pod względem wsparcia finansowego i militarnego. Wyprzedzają nas Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Wielka Brytania, Niemcy i Canada. Dopiero na 26 miejscu znalazł się kolejny sąsiad Ukrainy Słowacja, za nią na odległych miejscach pojawiły się Węgry oraz Rumunia. Biorąc pod uwagę PKB kraju i jego udział w pomocy Polska znajduje się na czwartym miejscu po Estonii, Łotwie, Litwie, a przed USA, Wielką Brytanią i innymi zasobniejszymi państwami. Biorąc pod uwagę koszty związane z utrzymaniem uchodźców z Ukrainy Polska jest na pierwszym miejscu przed Estonią, Łotwą, Czechami, Litwą, Słowacją. Sama wartość polskiej pomocy wojskowej jest oszacowana na 2,43 bilion Euro. Większego wsparcia udzielili Amerykanie 44,34 bilion Euro oraz Brytyjczycy 4,89 bilion Euro (The Ukraine Support Tracker, 2023)[2].

Zaprezentowane dane wskazują, że Polska jest jednym z najbardziej zaangażowanych państw w pomoc walczącej Ukrainie. W stosunku do innych sąsiadów Ukrainy jesteśmy zdecydowanym liderem wsparcia. Poza tym należy dodać, iż Polska wspiera Ukrainę poprzez przyjmowanie na swoje terytorium pomocy wojskowej i humanitarnej z całego świata i przekazuję ją na Ukrainę. Na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce stworzono hub przeładunkowy. Z lotniska tego już dwukrotnie korzystał też prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Baiden oraz Włodymir Ziełeński kiedy udawał się z wizytą do USA oraz do Wielkiej Brytanii i Brukseli. Warto dodać, że na lotnisku oraz w jego okolicach są rozmieszczone amerykańskie wojska i baterie przeciwlotnicze Patriot. Od samego początku wybuchy wojny polskimi drogami i torami przewożona jest pomoc, która później jest rozprowadzana na terytorium Ukrainy.

Polska jak żaden kraj graniczący z Ukrainą jest bezpośrednio zaangażowana we wsparcie walczącego sąsiada, co też jest widoczne na forum międzynarodowym. Wielokrotnie polskie władze mobilizowały zachodnich przywódców do udzielania większej pomocy, tak jak to miało ostatnio miejsce w sprawie dostarczenia Ukrainie czołgów i innego ciężkiego sprzętu.

Miejmy nadzieję, iż te wysiłki dyplomatyczne, pomoc wojskowa i humanitarna będą procentowały w przyszłości w stosunkach między obiema państwami. A kiedy zakończy się wojna, Polska będzie mogła uczestniczyć w odbudowie Ukrainy zdobywając liczne kontrakty.

[1] https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine

[2] https://www.ifw-kiel.de/publications/kiel-working-papers/2022/the-ukraine-support-tracker-which-countries-help-ukraine-and-how-17204/

Aktualności