Przejdź do menu Przejdź do treści

Członkowie Laboratorium spotkali się na konferencji w Krakowie

Media społecznościowe

W dniu 16.04. 2024 r. na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ukraina – 20 lat po pomarańczowej rewolucji – bezpieczeństwo Europy i świata w XXI wieku w kontekście wojny na Ukrainie.

W konferencji wzięli udział nasi badacze i wygłosili następujące referaty:

Liudmyla Yuzva (Research Program Manager National Democratic Institute of International Affairs) Społeczny wymiar wojny na Ukrainie – badania socjologiczne / The social dimension of the war in Ukraine – sociological research

Piotr Długosz (UKEN w Krakowie) Uchodźczynie wojenne z Ukrainy: dwa lata w Polsce / Female Ukrainian war refugees: two years in Poland

Liudmyla Kryvachuk (UKEN w Krakowie) Uchodźcy z Ukrainy w UE i Wielkiej Brytanii: problemy adaptacji i integracji, poziom pomocy, plany na przyszłość (Polska, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania) / Refugees from Ukraine in the EU and Great Britain: problems of adaptation and integration, level of assistance, plans for the future (Poland, Germany, Italy, Great Britain)

Orest Semotiuk (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk) Wojna obrazów: Jak satyra polityczna stała się bronią w wojnie rosyjsko-ukraińskiej (wizualne narracje w karykaturach i memach) / War of images: How Political Satire became a weapon in Russo-Ukrainian War (visual narratives in cartoons and memes)

Natalia Hirna (Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego) Nacjonalizm rosyjski jako imperializm na Ukrainie przeciwko bezpieczeństwu europejskiemu / Russian nationalism as imperialism in Ukraine against European security

Aktualności